Sunday, February 1, 2009

"Anna Karenina" analüüsiks

 • Romaani põhiliinid
 • Romaani miljöö
 • Põhiprobleemid
 • Iseloomusta Annat, Alekseid, Vronskit, Levinit, Kittyt
 • Vronski vaated elule
 • Levini vaated elule
 • Aleksei vaated elule
 • Süü mõiste ja tähendus romaanis
 • Mida tähendab armastus Anna, mida Vronski jaoks?
 • Levini mõtted abielust
 • Mida tunneb Anna pärast kirjavahetust Alekseiga?
 • Missugused lid Aleksei nõudmised?
 • Missugune on Dolly shtumine Annasse?
 • Mida taha Levin maal teha ja milline on olukord tegelikult?
 • Miks Vronski üritab enesetappu?
 • Milles seisneb Anna traagika?
 • Võrdle Levinit ja Vronskit. Näited!
 • Levini ja Kitty abielu vastuolud
 • Aleksei Karenini traagika. Näited!
 • Kitty sisemised vastuolud. Näited!
 • Tõesta, et romaani motoks kõlbaks järgmine mõte: "Iga armastus kestab nii kaua, kuniks ta seda väärt on."
 • Anna traagika põhjused, mis tulenesid tema iseloomust
 • Anna emana
 • Anna naisena
 • Levin mõisnikuna
 • Levin abikaasana
 • Levini põhimõtted elus ja nende teostamine. Näited!
 • Millised olid Anna surimad sisevastuolud? Näited!
 • Sotsiaalsete vastuolude peegeldus Levinis tema kõlbeliste sisevastuoludena
 • Võrdle moraaliprobleeme siis ja tänapäeval
 • Kelle kaudu esitab autor oma mõtteid? Kelle vaatepunktist lugu esitatakse?
 • Mis on selle romaani väärtus?

No comments: