Monday, October 10, 2011

Rahvaluule KT kordamiseks 8. klassile


* rahvaluule mõiste ja olemus
* rahvaluule jaotumine, alaliigid (skeem vih)
* rahvajutud: muinasjutud (pead teadma tunnuseid ja mõnda näidet), muistendid (pead teadma tunnuseid, liike ja mõnda näidet - õp lk 53), naljandid, pajatused (pead teadma mõistet) (vih); jutustamine ja jutustajad (õp lk 36-37, 39-40); muinasjuttude olemus, seadused, liigid (õp lk 42-45
* rahvalaulud: regivärsiline ja lõppriimiline (vih); pead teadma mõisteid algriim ja mõtteriim, mõlema kohta oskama tuua näite; neljajalgne trohheus - mõiste ja seletus (vt vih) ja siit: www.folklore.ee/laulud; pead oskama eristada tänapäevast ja vana rahvalaulu (mõtle nt töötluste peale, mis on muutunud, mis samaks jäänud)
* lühivormid: vanasõnad, kõnekäänud, mõistatused (pead oskama iga mõistet seletada, tuua igaühe kohta mõne näite; pead oskama võrrelda vanasõna ja kõnekäändu)
* tänapäevane rahvaluule- liiginäiteid (nt linnalegend, lauluparoodia, salmikuluule, piltmõistatused e reebused, liitsõnamängud, keerdküsimused jne) - õp vt linnalegendi, anekdoodi ja naljandi kohta lk 56-57)
* jutujätkud, naljasõnad, tervitus- ja sooviväljendid (nt filmidest või mujalt pärit ütlused, mis on rahva hulka läinud - mõtle ise näiteid)


Materjali leiad ka siit: http://folklore.ee/ebaas/ (näiteid eelkõige)

Õppides tee iseendale süsteem, millest aru saad, nt tee mõistekaart või skeem vms. Töös tahan kindlasti näha sinu omapoolseid näiteid, eriti tänapäevase folkloori kohta. Nt pead ära põhjendama, kuidas Facebookis konkreetselt rahvaluule levib. Või milline on teie klassi folkloor (kombed, traditsioonid, hüüdnimed ja nende tekkimise lood jne jne). Ära tuubi asju pähe, pigem mõtle loogiliselt.
Jõudu!

No comments: