Tuesday, February 10, 2009

Dostojevski romaani küsimused

"Kuritöö ja karistus"
 • Romaani miljöö, ajaline taust
 • Tegelased (kes staatiline, kes dünaamiline?)
 • Põhiprobleemid
 • Teose idee
 • Raskolnikovi teooria - milles seisnes?
 • Miks sooritas Raskolnikov kuritöö? Mis oli karistus?
 • Talurahvaseadusest tulenevad probleemid?
 • Lumepalliefekt? Seleta lahti.
 • Kaua tegevus toimub?
 • Millist inimest hindab Dostojevski? Põhjenda.
 • Milline on keskkonna mõju inimesele? Ja vastupidi?

"Idioot"

 • Romaani miljöö, taust (olustikuline, ühiskondlik-poliitiline...)
 • Tegelased (iseloomusta põhjalikult olulisimaid)
 • Põhiprobleemid
 • Teose idee?
 • Sõnalised portreed Mõškinist ja Rogožinist - mis järelduse teed? Kas ja kuidas see muutub?
 • Missugused asjaolud määravad N. Filippovna hukkumise?
 • Missugused asjaolud määravad Mõškini traagika?
 • Võrdle N. Filippovnat ja Aglajat. Kummale kuulub atori sümpaatia? Miks?
 • Missugust teist naist vene kirjanduses Nastasja meenutab? Leia ühist ja erinevat.

No comments: