Monday, April 20, 2009

7. kl - verbi KT kordamiseks

  • Võõrpöördsõnad - õp lk 114

Pead teadma võõrsõnade tunnuseid:

1) nõrk sulghäälik sõna algul

2) võõrtäht sõnas

3) pikk vokaal järgsilbis

4) o järgsilbis

5) rõhk järgsilbil

Pead teadma levinumate võõrsõnade tähendust ja ortograafiat. Vt õp h 242, 243, 244, 245 - need harjutused on osaliselt ka vihikusse tehtud. Tähendusi leiad võõrsõnade leksikonidest või ÕS-ist (vt ka netist http://www.eki.ee/dict/).

  • verbide liigitus - vt vihikust tabelit!

1) lihtverbid

2) liitverbid (õp lk 117)

3) ühendverbid: määrsõna + verb (õp lk 117)

4) väljendverbid: käändsõna + verb, tekib piltlik väljend

Pead eri tüüpi verbidel vahet tegema, oskama ise näiteid tuua.

  • verbide kokku- ja lahkukirjutamine - õp lk 120

Pead teadma, et ühend- ja väljendverbidest tuletatud nimisõnad kirjutatakse KOKKU!

  • Veaohtlike pöördsõnade muutmine - õp lk 126

No comments: