Friday, May 8, 2009

Dramaatika KT kordamiseks 7. klassile

  • Kirjanduse jagunemine: luule, proosa, dramaatika. Pead oskama igaühe juurde vähemalt 5 žanri nimetada - vt vihikust skeemi.
  • Mida tähendab see, et teater on kollektiivne kunst? Kes aitavad teatrietenduse valmimise juures kaasa? - vt vihikust konspekti.
  • Mõisted:

commedia dell arte,

performance,

tragikoomika,

remark,

repliik,

rekvisiit,

monoloog,

dialoog,

vaatus,

stseen,

stsenaarium,

karakter,

tragöödia,

komöödia

vt vihikust konspekti ja õp lk 204-205.

  • Pead oskama analüüsida loetud näidendit: too välja probleemid, millest seal räägitakse, iseloomusta tegelasi, miljööd.
  • Teatri ajalugu: antiikteater, keskaja teater, renessansiteater, uusaja teater, 20.-21. saj teater. Igaühe kohta pead teadma natuke ajalugu, pead oskama iseloomustada ja võrrelda eri ajastu teatrit omavahel (nt mille poolest erines uusaja teater keskaja omast jne) - vt vihikust konspekti
  • Pead oskama nimetada vähemalt 10 Eesti teatrit (nt Estonia, Vanemuine, Ugala, Tallinna Linnateater, Eesti Draamateater, Vene Draamateater, Endla, Kuressaare Linnateater, NO-teater, VAT-teater)
  • Eesti teatri ajaloost: õp lk 209-210
  • Mõtle lavastuste peale, mida ise näinud oled - küsin pealkirju ja emotsioone
  • Teatrietenduse ja kuuldemängu erinevused ja sarnasused

No comments: