Monday, May 11, 2009

11b kirjanduse eksami küsimused

1. Ilukirjanduse olemus ja tähtsus. Seos teiste kunstiliikidega
2. Vabalt valitud teose analüüs
3. Kirjanduslikud rühmitused 20. sajandi algul
4. August Kitzbergi draamalooming. “Libahundi” ja “Kauka jumala” analüüs
5. Betti Alveri looming. 1 luuletus peast
6. Eduard Vilde looming. “Pisuhänna” ja “Mäeküla piimamehe” analüüs
7. Fjodor Dostojevski elu ja looming. „Idioodi“ või „Kuritöö ja karistuse“ analüüs
8. Juhan Liivi elu ja looming. 1 luuletus peast
9. Lev Tolstoi looming. “Anna Karenina” analüüs
10. Henrik Visnapuu looming. 1 luuletus peast
11. Heiti Talviku elu ja looming. 1 luuletus peast
12. Anton Tšehhovi elu ja looming. 2 novelli analüüs
13. Marie Underi looming. 1 luuletus peast
14. Eepika olemus. Romaan, selle liigid ja näited
15. Ernest Hemingway elu ja looming. “Kellele lüüakse hingekella” või „Hüvasti, relvad“ analüüs
16. E. M. Remarque`i looming. “Triumfikaare” analüüs
17. A.H. Tammsaare elu ja looming
18. “Kõrboja peremehe” ja “Tõe ja õiguse” analüüs
19. Kirjanduslikud voolud ja suunad, “ismid”
20. August Gailiti looming. “Toomas Nipernaadi” või "Ekke Moori" analüüs
21. Dramaatika olemus
22. Lüürika olemus
23. Eesti kirjandus- ja kultuurielu 20. saj esimesel poolel
24. Friedebert Tuglase elu ja looming. 2 novelli analüüs
25. August Mälgu looming. 1 rannatriloogia romaani analüüs
26. Vabalt valitud küsimus (tingimusel, kui seda samal ajal ei vastata või ette ei valmistata)

No comments: