Sunday, October 11, 2009

8. kl kirjandusvoolude KT kordamiseks

  • Kirjanduse jagunemine kirjandusvoolude järgi: romantism ja realism (õp lk 5)
  • Kirjanduse jagunemine žanrite järgi: eepika, lüürika, dramaatika ja nende alaliigid (õp lk 5 + tunnikonspekt vihikust)
  • Romantism: olemus, ajalugu, tunnused, esindajad (konkreetsed autorid ja teosed) (õp lk 6-7 + tunnikonspekt vihikust)
  • Realism: olemus, ajalugu, tunnused, esindajad (konkreetsed autorid ja teosed) (õp lk 66 + tunnikonspekt vihikust)
  • Mõisted: süžee, miljöö, karakter, romantism, realism, eepika, romaan (vt õpikust, vihikust ja http://www.kirmus.ee/erni/muu/teor.html; kõik peale realismi ja romantismi on meil eelmisel aastal läbi võetud, uuri 7. kl vihikut ka)
  • Läbi peavad olema loetud järgmised õpikukatkendid:

* "Kolm musketäri" lk 9-13,

* "Hüljatud" lk 14-28,

* "Hirvekütt" lk 43-50,

* "Ivanhoe" lk 52-57,

* "Oliver Twisti seiklused" lk 67-72

  • Loetud teosest pead oskama välja tuua romantismile iseloomulikke jooni, pead oskama iseloomustada tegelasi, miljööd; teiste klassis käsitletud teoste kohta pead teadma lühidalt põhitegevustikku, aega, kohta, millal ja kus tegevus toimub. Selle kohta on Sul vihikus väike konspekt. Õpikukatkendid aitavad ka muidugi mõistmisele kaasa.

No comments: