Monday, October 26, 2009

Paranda laused (kolledžile)

Paranda laused.

 • Mees kahetses oma viimases sõnas tehtut.
 • Sügavamat ja intiimsemat sissevaadet saab näha jaanuari algul Tallinna Kinomajas paar aastat tagasi aidsi surnud inglise režissööri filmidest.
 • Selles peegeldub ohtlik pööre kogu Venemaa välispoliitikas, mida nii väga kardetakse.
 • Opositsioon hõivas loomulikult vabanenud parlamendikohad, ent ei saavutanud sellegi poolest püstitatud eesmärki.
 • Eesti Päevaleht avaldas kahel järjestikusel päeval Riigikogusse ihkajate nimekirja.
 • Preemia määrati tunnustatud kantserogeenide uurijale.
 • Nad hakkasid valju häälega surnut taga nutma.
 • Ta seiras läbitungiva pilguga külalist.
  Tsiviilhagi kuulub rahuldamisele.
 • Majandustegevuse üle teostab kontrolli riigikontroll.
 • Tööalaste küsimuste sisuline arutamine toimus möödunud nädalal.
 • Enamus seadusandlusest kuulub äramuutmisele ja ümbervaatamisele, sinna on vajalik sisse viia rida parandusi.
 • Kuritegevuse arvu vähenemine toimus eeskätt seetõttu, et elektriliinide vargusi praktiliselt ei toimunudki.
 • Kaitseliidu taotluse arutamist polnud võimalik läbi viia.
 • Linna ja valla ühinemisel oleks toimunud vaid kasude ümberjaotamine.
 • Tootmise laiendamisega seoses on tekkinud ootamatuid probleeme.
 • Avalduses tuleb märkida selle panga, kus konto on avatud, nimetus.
 • Nende probleemide, mida oli juba üle kuu arutatud, lahendamine lükati järgmisse aastasse.
 • Faktid olid kaalukad, millele ta tugines.
 • Luba tuleb välja anda mitte maksuameti poolt.
 • Sisseastujate taseme testimine viiakse läbi keeltekooli õpetajate poolt.
 • Leping jõustub peale selle heakskiitmist poolte poolt alates 1. jaanuarist 2001. a.
 • Välismaalaste poolt pandi Eestis toime 543 kuritegu, neist Venemaa kodanike poolt 449 kuritegu, mis moodustas välismaalaste poolt toime pandud kuritegudest 82,6%.
 • Liiklusõnnetuse uurimise läbiviijad edastasid infot möödunud aastal toimunud liiklusõnnetusest.
 • Sisse viidi narkoalane kartoteek isikute suhtes, kes tarvitavad või vahendavad narkootilist ainet.
 • Meie prioriteediks on koolituste osatähtsuse suurendamine.
 • Seadus laieneb ka teistele isikutele.
 • Käesolev tõend on välja antud Mart Mäele selles, et tema töötab meie ettevõttes inseneri ametikohal 1. maist 1993. aastast kuni käesoleva ajani.
 • Politsei ohjab kuritegevust.Peab arvestama igaühe põhiseaduslike ja konstitutsiooniliste õigustega.
 • Läti ja Leedu võiks käsitleda seda lepingut kui kõiki kolme Balti riiki puudutavat.
 • Liikuge oma dokumentidega läbi osakonnajuhataja.
 • Ta peaks olema praegu enda juures.Peale tööde teostamist tuleb tee koheselt puhastada.
 • Ametnikele viiakse täiendkoolitus läbi mitte vähem kui kord aastas.
 • Projekti eesmärk: tehnikumis kaasaegsete õppemeetodite kasutamine, õppetöö kvaliteedi tõstmine ja õppurite arvu suurendamine.
 • Vabariigi Valitsus omab riigis täidesaatvat võimu. See tähendab, et valitsuse ülesanneteks on riigi ise- ja välispoliitika elluviimine ning põhiseaduse ja teiste seadustega temale antud ülesannete täitmine.
 • Meie taotluse positiivse lahendamise korral kanname toetussummad üle Tuljaku Föderatsiooni arvele.

Kasutatud on Akadeemia Nord eesti keele lektori ning Politseiameti lepingulise keeletoimetaja Ene Sepa materjali.

No comments: