Saturday, December 12, 2009

Kirjanditeemad 12b klassile

1. „Ajad on teised, inimesed endised.” (Anton Hansen Tammsaare)
Kirjuta arutlev kirjand, milles käsitled inimloomuse püsivuse ja muutuvusega seotud
küsimusi ning tood loetud kirjanduse põhjal näiteid selle kohta, kuidas inimeste
põhiprobleemid ja eetilised valikud on erinevatel aegadel samaks jäänud. Võid
tõlgendada teemat ka muul moel.
2. Mitte jõus pole tõde, vaid tões on jõud
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid, miks riigid/rahvad/inimesed eelistavad
endiselt tõe väljaselgitamise ja kokkuleppimise asemel kasutada jõudu. Too
minevikust ja tänapäevast näiteid konfliktide tekkepõhjuste ja tagajärgede kohta ning
paku välja nende lahendamise rahumeelseid teid. Võid tõlgendada teemat ka muul
moel.
3. Unustatud väärtused
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid neid kõlbelisi väärtusi, millest tänapäeval
kõige rohkem vajaka on. Arutle kirjandis ka selle üle, kas maailmas/Eestis on
tegemist üldise moraalikriisiga ning mis eluvaldkondades see kõige rohkem avaldub.
Võid tõlgendada teemat ka muul moel.
4. Kunst ühendab inimesi
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid nähtusi, millel põhineb kunsti inimesi ühendav
olemus. Too loetud kirjanduse või enda kogemuste põhjal näiteid, kuidas kunst võib
inimesi ühendada, vaatamata neid ümbritsevatele vastuoludele. Võid tõlgendada
teemat ka muul moel.
5. Noored mitmekultuurilises maailmas
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid mitmekultuurilise maailma olemust. Arutle ja
too näiteid, mis probleemidega puutuvad tänapäeva noored kokku ühelt poolt
globaliseeruvas ja teiselt poolt mitmekultuurilises maailmas. Võid tõlgendada teemat
ka muul moel.
6. Ajakirjandus – nüüdisaegse elu peegel
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid tänapäeva ajakirjandust iseloomustavaid
jooni. Arutle kirjandis ka selle üle, miks on päevauudiste ja artiklite sisu valdavalt
kõmuline ning negatiivne, kuidas see mõjutab lugejat. Võid tõlgenda teemat ka muul
moel.
7. Spordis ei ole lihtsaid võite
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid kuulsate sportlaste teed tippu. Arutle nende
püüdluste, õnnestumiste ja tagasilöökide üle ning too näiteid, kuidas võidud ja
kaotused on mõjutanud nende elu- ja sportlasteed. Võid tõlgendada teemat ka muul
moel.
8. „Teadmised on vahend, aga mitte eesmärk.” (Lev Tolstoi)
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid teadmiste kui vahendi ja eesmärgi vahekorda.
Arutle ja too kooli- või ühiskonnaelust näiteid, kuidas saab teadmisi kasutada oma
eesmärkide saavutamiseks ja kuidas need võivad kujuneda eesmärgiks omaette.
Võid tõlgenda teemat ka muul moel.
9. Inimese elu on tema enese nägu
Kirjuta arutlev kirjand, milles analüüsid loetud kirjandusteoste näitel, mis määravad
inimese elukäigu. Arutle ka selle üle, kuivõrd on inimese võimuses oma elukäiku
muuta, tulla toime üha keerulisemates ühiskondlikes oludes. Võid tõlgenda teemat ka
muul moel.
10. Kõigel siin ilmas on hind?
Kirjuta arutlev kirjand, milles käsitled inimese eluväärtusi. Arutle, kas kõigel inimese
ellu kuuluval on hind, kas kõik on raha eest ostetav ja müüdav. Esita näiteid
ajakirjandusest, ilukirjandusest või ühiskonnaelust. Võid tõlgenda teemat ka muul
moel.


http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Eesti_keele_riigieksam_2009.pdf

No comments: