Thursday, January 28, 2010

Eepika KT kordamiseks 8. klassile

žANRID
* novell (meenuta J. Liivi novelli "Peipsi peal" ja J. Tätte novelli "Romantika");
novelli ülesehitus - pead tundma 6 ülesehituse punkti, neid lühidalt iseloomustama. NB! Romaani puhul kehtivad põhimõtteliselt samad punktid, kuid romaan on oluliselt mahukam kui novell.
* kunstmuinasjutt (õp lk 76)
* jutustus
* romaan (romaani tunnused, võrdle novelli ja jutustusega);
romaani liigid: pead oskama iga žanri juures nimetada üht konkreetset teost (koos autoriga)
ajalooline romaan (õp lk 52)
seiklusromaan
sõjaromaan
armastusromaan
ulmeromaan (õp lk 92)
õudusromaan (õp lk 59)
kriminaalromaan (õp lk 120)
noorsooromaan (õp lk 133)
psühholoogiline romaan (õp lk 101)
Pead oskama iga žanri eritunnuseid nimetada, st mille poolest erineb ulmeromaan sõjaromaanist jne.
Tuleta meelde tekste, mida olen tunnis ette lugenud ja mille üle oleme arutlenud (Salinger "Kuristik rukkis", Nelle Harper Lee "Tappa laulurästast" )

MÕISTED
süžee
miljöö
karakter
allegooria (õp lk 81)
sümbol (õp lk 81)

Pead oskama mõistet seletada. Pead oskama kirjeldada mõne konkreetse teksti miljööd, karaktereid, mõne lausega kokku võtta süžeed. Tuleta meelde loetud teosed (ulme-, kriminaal- ja noorsooromaan).

* Kuidas analüüsida teost? (õp lk 73)
* Mille poolest erineb eepika lüürikast ja dramaatikast?
* Millistest aspektidest lähtuvalt saab teose tegelast iseloomustada? Nt välimus; iseloom; kõne, sõnavara; tunded, mõttelend; haridus; sotsiaalne staatus (rikas-vaene jne) jne.

MATERJALI
* 8. kl kirjanduse õpikust lk 5 joonis, lk 6-8.
* vihikust tunnikonspektid
* 7. kl kirjanduse materjalid proosa kohta
* 8. kl kirjanduse õpikust võid diagonaalis läbi vaadata kõik tunnis käsitletud tekstid- et mäletaksid enam-vähem sisu ja peamist mõtet.

No comments: