Tuesday, March 30, 2010

Eesti kirjandus 20. saj II poolel - kordamiseks 12. klassile

* eesti kirjandus 1940ndail - üldiseloomustus, olulised autorid, teosed
* eesti kirjandus 1950ndail - üldiseloomustus, olulised autorid, teosed
* eesti kirjandus 1960ndail - üldiseloomustus, olulised autorid, teosed
* eesti kirjandus 1970ndail - üldiseloomustus, olulised autorid, teosed
* eesti kirjandus 1980ndail - üldiseloomustus, olulised autorid, teosed
* väliseesti kirjandus
(Vaatle proosat, luulet ja näitekirjandust eraldi. Mõtle, mis žanrid (nt oodid, novellid, romaanid, komöödiad jne) olid millal eelistatud ja miks. Ära unusta ka autoreid, kellest tunnis otseselt juttu polnud, kuid kes mängisid väga olulist rolli selle perioodi kirjanduselus, nt Arvo Valton, Vaino Vahing, Enn Vetemaa, Arved Viirlaid, Lennart Meri jt.)

Autoreid
Debora Vaarandi
Juhan Smuul
Juhan Viiding
Tõnu Trubetsky
Karl Martin Sinijärv
Paul-Eerik Rummo
Artur Alliksaar
Hando Runnel
Jaan Kross
Mats Traat
Viivi Luik
Doris Kareva
Ott Arder
Mati Unt
Nende autorite puhul pead teadma olulisimat, st mis on nende loomingu n-ö kreedo, mille poolest erinevad teistest ja mille poolest sarnanevad teistega. Pead paigutama autori õigesse aega, nii palju pead aastaarvudesse süvenema. Pead oskama seletada nende kirjanike panust eesti kultuuri- ja kirjandusloos.

Abistavaid küsimusi
Kuidas muutus kirjandus 1940ndail varasemaga võrreldes?
Mis oli kirjanduse ülesandeks stalinistlikus Eestis?
Mis on sotsialistlik realism?
Mis oli nõukoguliku ajupesu eesmärk?
Kes tuntud kirjanikest lahkusid Eestist?
Millist kirjandust ootasid väliseesti lugejad?
Kes olid tuntumad luuletajad, proosa- ja näitekirjanikud?
Missugused muutused toimusid kultuurielus 1960ndail?
Mis on ridadevaheline poeetika?
Kes olid tuntumad luuleuuendajad?
Mis on vabavärss?
Millised peamised tegurid mõjutasid proosa uuenemist?
Mis on stagnatsioon, kuidas see avaldus?
Mis on metafoor?
Mille poolest erines taas esile kerkinud ajalooproosa varasemast?
Mis on olmekirjandus?
Miks oli teater 1970ndail aktuaalne?
Millised muutused toimusid ühiskonnas 1980ndail?
Millised muutused toimusid kultuuri- ja kirjanduselus 1980ndail?
Kes on olulisemad autorid luules, proosas, näitekirjanduses 1960ndail/1970ndail/1980ndail?

Materjali
* Tunnikonspekt
* Klassikaaslaste koostatud õppematerjal (saadetud e-postiga)
*Rebane, Mihkel . "Eesti kirjandus kutseõppeasutustele". Kirjastus Ilo 2003
* Lias, Pärt . "Eesti kirjandis 12. klassile". Tallinn: Koolibri 1996.
* "Eesti kirjanduslugu". Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep,
MartVelsker. Tallinn: Koolibri 2001

No comments: