Monday, September 19, 2011

Rahvaluule KT kordamiseks 7. klassile

* rahvaluule mõiste ja olemus (õp lk 93)
* rahvaluule jaotumine, alaliigid (skeem vih)
* rahvajutud: muinasjutud (pead teadma tunnuseid ja mõnda näidet), muistendid (pead teadma tunnuseid ja mõnda näidet), naljandid, pajatused (pead teadma mõistet) (vih)
* rahvalaulud: regivärsiline ja lõppriimiline (vih); pead teadma mõisteid algriim ja mõtteriim, mõlema kohta oskam tuua näite
* lühivormid: vanasõnad, kõnekäänud, mõistatused (pead oskama iga mõistet seletada, tuua igaühe kohta mõne näite; pead oskama võrrelda vanasõna ja kõnekäändu) (õp lk 99-100, 104-105, vih)
* tänapäevane rahvaluule (õp lk 94-95)
* näiteid poploori lühivormidest: keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused, tähemängud, loogika- ja arvutusülesanded, kirjutus- ja väljalugemisülesanded (õp lk 101-103)
* jutujätkud, naljasõnad, tervitus- ja sooviväljendid (õp lk 106)Õppides tee iseendale süsteem, millest aru saad, nt tee mõistekaart või skeem vms. Töös tahan kindlasti näha sinu omapoolseid näiteid, eriti tänapäevase folkloori kohta. Nt pead ära põhjendama, kuidas Facebookis konkreetselt rahvaluule levib. Või milline on teie klassi folkloor (kombed, traditsioonid, hüüdnimed ja nende tekkimise lood jne jne). Ära tuubi asju pähe, pigem mõtle loogiliselt.
Jõudu!

No comments: