Thursday, November 3, 2011

Leksika kordamiseks 8. klassile

* Sünonüümid > mõiste ja näited; sünonüümkond, dominantsõna (vih + õp lk 35)
* Homonüümid > mõiste ja näited; täielikud ja osalised homonüümid (täielikud siis, kui langevad kõikides vormides kokku, osalised siis, kui sõnaliik pole oluline, nt tigu:teo ja tegu:teo); homograaf, homofoon (vih + õp lk 37)
* Antonüümid > mõiste ja näited (vih + õp lk 36)
* Paronüümid > mõiste ja sõnarühmade tähendused (enne-ennem; järgi-järel; õieti-õigesti; vahel-vahest-vast; enamik-enamus) (vih + õp lk 37-38)
* Võõrsõnad (tunnused, näited) (vih + õp lk 39-43)
* Tsitaatsõnad (mõiste, näited, õigekirja põhimõtted) (vih + õp lk 43-44)

Sõnasaamisviisid
* Liitmine
* Tuletamine
* Laenamine
a) Oma keelest (regionaalsetest murretest ja sotsiaalsetest murretest, nt slängist)
b) Teistest keeltest (mis keelest laenatakse enim, mis valdkondadesse laenatakse enim, miks nii massiliselt laenatakse, kui suur oht see eesti keelele on, et laenatakse)
* Lühendamine, suurtähtlühendeist saadud sõnad
* Tehistüvede loomine (mõiste, Aaviku tegevus, põhimõtted)
* Olemasolevatele sõnadele uue tähenduse andmine

Igaühe kohta pead oskama tuua näiteid.

Soovitan õpikust vastavad ülesanded läbi vaadata, sarnased tulevad ka töösse. Ära unusta ka TV harjutusi! Loe läbi ka õp lk 31-35 üldine sissejuhatav osa sõnavara kohta.Kes soovib rohkem teada:
· http://www.eki.ee/books/ekkr/ > siit vasakult veerust leksikoloogia ja edasi leksikaalsed suhted. Põhimõtteliselt sama jutt, mis tunnis räägitud, hea ülekordamiseks lugeda. (ka ilma seda osa lugemata on võimalik töö hästi teha, see on lisalugemiseks)

Jõudu õppimisel!

No comments: