Wednesday, November 16, 2011

KT kordamiseks 10. klassile


  • Eesti keele päritolu ja areng õp lk 246-249

  • eesti keele sugulaskeeled - läänemeresoomekeeled õp lk 240-241

  • Eesti kirjakeele ajaloo ülevaade - õp lk 249-253 + vih + käsileht (www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10807)

  • Eesti keele allkeeled - vih + käsileht (www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10804)

  • Eesti murded - õp lk 256-260, vih

  • Keeleuuendus, keelekorraldus - õp lk 254-256

  • Keelehoole (kus tegeldakse tänapäeval eesti keele uurimisega? - nt Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

  • Keelealased/keeleteaduslikud ajakirjad jm väljaanded (tele- ja raadiosaated jms - nt Oma Keel, Keel ja Kirjandus, "Keeleruum" jt))

  • Kust saab keeleabi/keelenõu? (nt ÕS, "Eesti keele käsiraamat", www.keeleveeb.ee, www.eki.ee jm)

Küsin olulisemaid punkte kirjakeele kujunemise loost, nt tähtsamaid teoseid (katekismus, grammatikaraamat, piibel jm). Soovitan õppimisel teha nt ajajoon ja sinna olulisemad asjad märkida.


Jõudu!

No comments: