Friday, February 3, 2012

7. kl meedia töö kordamispunktid

* meedia mõiste
* meedia liigid (pead oskama nimetada peamisi meediažanre ja igaüht lühidalt iseloomustama)
* uudis kui meedia põhiliik - uudise osad, nõuded
* uudisekünnise mõiste
* demagoogiavõtted (pead teadma 8 erinevat koos näidetega - näiteid võid tuua ka ise, ei pea olema konspektinäited)
* reklaamivõtted, -nipid, -keel (pead oskama analüüsida ette antud trükireklaami, leides sealt erinevaid reklaamis kasutatavaid võtteid)
* sotsiaalreklaami mõiste ja näited
* veebimeedia, selle konkreetsed avaldumisvormid
* netiohud (pead oskama tuua konkreetseid näiteid)

Materjali leiad eelkõige vihiku konspektist, aga ka õpikust vastavast peatükist ning TV-st, kus peavad olema tehtud h 54, 56, 57, 60.
Jõudu!

No comments: