Monday, October 6, 2008

11. klassi kirjanduslike rühmituste KT kordamiseks

 • Noor-Eesti ajaline taust, eeldused loomiseks, manifest
 • Noor-Eesti väljaanded
 • NE liikmed (Jaan Oksast, Johannes Aavikust pisut tausta), liikmed olid ka kunstnikud!
 • NE tähtsus eesti kultuuripildis
 • Gustav Suitsu elulooline ülevaade
 • Gustav Suitsu loomingu ülevaade (üldiseloomustus, tee endale asi selgeks nt perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne)
 • Gustav Suitsu luuletuskogude lähivaatlus (too näiteid ka konkreetsetest luuletustest)
 • Henrik Visnapuu elulooline ülevaade
 • Henrik Visnapuu loomingu ülevaade (üldiseloomustus, tee endale asi selgeks nt perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne)
 • Visnapuu luuletuskogude lähivaatlus (näited konkreetsetest luuletustest)
 • Villem Grünthal-Ridala elulooline ülevaade
 • Villem Grünthal-Ridala loomingu ülevaade
 • Villem Grünthal-Ridala panus eesti kultuurilukku
 • Impressionism
 • Ekspressionism
 • Ajaluule
 • Dekadents
 • Marie Underi elulooline ülevaade
 • Marie Underi loomingu ülevaade (üldiseloomustus, tee endale asi selgeks nt perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne)
 • Underi luuletuskogude lähivaatlus (näited konkreetsetest luuletustest)
 • Betti Alveri elulooline ülevaade
 • Alveri loomingu ülevaade (üldiseloomustus, tee endale asi selgeks nt perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne)
 • Heiti Talviku elulooline ülevaade
 • Talviku loomingu ülevaade (konkreetsete luuletustest näiteid, ainult 2 kogu tal oli, pole raske meelde jätta)
 • Siuru ajaline taust, eeldused loomiseks, manifest, iseloom, lagunemise põhjused (roheliste kaantega õpikust lk 70)
 • Siuru liikmed (NB! Liikmete nimetähtedest moodustub GUSTAV)
 • Siuru seltsielu (siin saad rääkida nendest tuluõhtutest ja liikmete omavahelistest suhetest, mis mõjutas ka nende loomingut)
 • Siuru tähtsus eesti kultuuripildis
 • Tarapita ajaline taust, manifest, iseloom, lagunemise põhjused (roheliste kaantega õpikust lk 71 – 73)
 • Tarapita liikmed
 • Tarapita tähtsus
 • Arbujate ajaline taust, iseloom, lagunemise põhjused (roheliste kaantega õpikust lk 213 – 216)
 • Arbujate liikmed
 • Arbujate tähtsus
 • Kirjanduslikud rühmitused 20. saj algul – võrdlevalt
 • Keeleuuendusliikumine 20. saj algul – põhimõtted, konkreetsed näited uuendustest, põhilistest uuendajatest (Johannes Aaviku ja Villem Grünthal-Ridala tegevus, too mõningaid näiteid konkreetsetest uutest sõnadest ja vormidest, mida nad välja pakkusid)

NB!
Eluloolisi ülevaateid leiad roheliste kaantega õpikust lehekülgedelt 59–61 (Suits), 62–63 (Ridala), 200-201(Under), 202 (Visnapuu), 203-206 (Alver), 206 (Talvik).

Materjali:
· Riismaa, Pille, Astrid Rätsep, Tiina Õunapuu 2002. „Eelmise sajandi eesti kirjandus.“ Künnimees.
· Annus, Epp, Luule Epner, Ele Süvalep 2006. „20. sajandi I poole eesti kirjandus.“ Tallinn: Koolibri.
· Muru, Karl 1996. „Noor-Eestist Arbujateni.“ Tallinn: Koolibri.

No comments: