Sunday, October 19, 2008

11. klassile tuletusõpetuse KT kordamiseks

Nimisõnatuletus
1. asju ja nähtusi märkivad tuletised (lk 10)
abstraktse tähendusega nimisõnad
isiku väljendamine (liited lk 15)- vt reeglid lk 17
eset, looma, taime vms märkivad tuletised (liited lk 21)
koha väljendamine (liited lk 22)
2. rühma ja kogu märkivad tuletised (-kond ja -stik); vt õigekirja lk 23 alt
3. naissugu väljendavad tuletised (-nna ja -tar)
4. suhtumist ja mõõtmelist väiksust väljendavad tuletised (-ke(ne) ja -u)

Omadussõnatuletus
(liited lk 26)
KLK (lk 29 reeglid)

Verbituletus
nulltuletus
(liited lk 37)

Määrsõnatuletus
(liited lk 47)


  • Ei pea kõike õpikujuttu pähe õppima, piisab, kui tead igast sõnaliigist erinevaid liiteid (näiteks igast kümmekond eri liidet). Ja siis pead nende abil oskama sõnu tuletada. Nt nukker + us > nukrus, kott + jas > kotjas, peegel + da/ta > peegeldama, kaks + kesi > kahekesi jne.
  • Pead teadma levinumate liidete tähendust. Nt liide -jas väljendab sarnasust millegagi - nööpJAS, kamJAS, usJAS, kepJAS jne; või verbiliide -ne- väljendab seisundimuutust - elavNEma, terveNEma, pimeNEma jne. Õpikus on liidete tähendusest juttu. Soovitan üle vaadata/lugeda, aga tegelikult oled Sa suuteline liite tähendust ise ka analüüsima, kui teed piisaval hulgal tuletisi. Nt liite -kond tähenduse saad kätte nii, kui teed selle abil sõnu perekond, pesakond, keskkond, ametnikkond, ja näed, et need väljendavad rühma v kogu.
  • Erilist tähelepanu pööra ortograafiareeglitele (nt kokku- ja lahkukirjutamine (KLK), kaashäälikuühendi ja selle 4 erandi õigekiri, nimetuletise algustäht jm- vt ka vihikust selle kohta).

EDU!

No comments: