Tuesday, October 7, 2008

11b kodukirjandi teemad

1. Võrdsete võimaluste Eesti
2. Virtuaalsed inimsuhted
3. Õppimine ei ole kohustuslik... ellujäämine samuti mitte. /W. Edwards Deming/
4. Mis on see, mis ärkvel hoiab hinge?
5. Suured ja väikesed sõjad
6. Mis viib elu edasi - kultuur või kapital?
7. Kunst avab tee maailma mõistmisele
8. Ajakirjandus on aja nägu
9. Tänapäeva maailma hirmud
10. Aeg ise ei maksa midagi. Maksab see, millega ta on täidetud.

Kirjuta arutlev kirjand ühel neist teemadest. Pead tooma kirjanduslikke näiteid oma väidete tõestamiseks. Kuna saad seda kirjandit kodus teha, varu endale aega ja kannatust töö pärast korralikult üle vaadata. Loe kirjand mitu korda üle, ära jäta sisse sõnakordusi jm stiilivigu. Vaata ja analüüsi, kas põhjendad iga oma esitatud väidet ning tood näite. Jälgi, kas Sul on igas lõigus oluline tuumlause. Kui tuumlaused üksteise alla ritta paned, tekib kirjandi selgroog ja see näitab ära, ega Sa oma mõtteid ei korda.
Jõudu!

No comments: