Wednesday, January 7, 2009

11. kl kirjanduse arvestuse kordamispunktid

 • Anton Hansen Tammsaare elu ja loomingu ülevaade
 • Tammsaare draamalooming
 • Tammsaare romaanid
 • "Kõrboja peremehe" lähivaatlus
 • Epopöa "Tõde ja õigus" lähivaatlus
 • August Gailiti elu ja loomingu ülevaade
 • Gailit kui viimne romantik eesti kirjanduses
 • "Toomas Nipernaadi" või "Ekke Moori" lähivaatlus
 • Friedebert Tuglase elu ja loomingu ülevaade
 • Tuglas kultuurielu korraldajana
 • Sümbolism Tuglase novellides
 • Tuglase novellistika - pead teadma vähemalt 10 Tuglase novelli sisu ja põhiprobleeme (üldiselt)
 • Novelližanri olemus
 • 2 Tuglase novelli analüüs ("Popi ja Huhuu" + vabal valikul loetud novell)
 • Näitekirjanduse põhisuunad 1920ndail
 • Näitekirjanduse põhisuunad 1930ndail
 • Hugo Raudsepa elu ja loomingu ülevaade
 • Hugo Raudsepa fenomen?
 • "Mikumärdi" lähivaatlus
 • August Mälgu elu ja loomingu ülevaade
 • Mälgu 1 rannaromaani analüüs
 • Peet Vallaku elu ja loomingu ülevaade
 • Millised on Peet Vallaku novellide põhiteemad?
 • 2 Vallaku novelli analüüs
 • Peet Vallaku loomingumeetod
 • 1922 Eesti Kirjanikkude Liit
 • 1923 Looming
 • 1925 Eesti Kultuurkapital
 • 1934-1940 vaikiva oleku aastad
 • Muusika- ja kunstielu I vabariigi ajal (olemus, esindajad)
 • Teatrielu I vabariigi ajal (üldiseloomustus, esindajad, põhiteosed)
 • Kampaaniad I vabariigi ajal
 • Proosa I vabariigi ajal (konkreetsed näited)
 • Luule I vabariigi ajal (oska nimetada žanre ja esindajaid, lähemalt luuletajaid ning rühmitusi ei küsi, nende kohta oli arvestus oktoobris)
 • Üldine ülevaade kultuuri- ja kirjanduselust I vabariigi ajal - vt tunnikonspekt!!

Mõisted:
sümbolism
impressionism
uusromantsim
realism
futurismNovelli analüüsimisel tulevad abiks järgmised küsimused:
Milline on teose pealkiri?
Kas pealkirjas peitub viide teose mõistmiseks?
Novelli põhiteema(d)
Novelli konflikti(d)
Novelli olulisemad stseenid
Novelli põhitegelane/põhitegelased
Novelli miljöö
Milliseid küsimusi novell esitab?
Milliseid vastuseid novell pakub?

Raamatukõne:
1. autor, teos (täisnimed)
2. ilmumise aasta
3. kirjutamise aasta
4. koht muu loomingu seas
5. sündmuskohad, peategelased, tegevuse toimumise aeg
6. millest autor on saanud ainestikku
7. kuidas raamatut vastu võeti
8. milline on autori sõnum
9. mõni huvitav/naljakas/mõtlemapanev/intrigeeriv näide
10. miks sina soovitad seda raamatut lugeda


Materjali:

 • Riismaa, Pille, Astrid Rätsep, Tiina Õunapuu 2002. „Eelmise sajandi eesti kirjandus.“ Künnimees.
 • Annus, Epp, Luule Epner, Ele Süvalep 2006. „20. sajandi I poole eesti kirjandus.“ Tallinn: Koolibri.
 • Muru, Karl 1996. „Noor-Eestist Arbujateni.“ Tallinn: Koolibri.
 • tunnikonspektid
 • Mõisteid ja lühidalt elulugusid ja loomingu ülevaateid leiad ka aadressilt http://www.kirmus.ee/erni/galerii/luu_fr.html


No comments: