Monday, January 5, 2009

11b kirjanduse eksami küsimused

1. Ilukirjanduse olemus ja tähtsus. Seos teiste kunstiliikidega.
2. Vabalt valitud teose analüüs.
3. Kirjanduslikud rühmitused 20. sajandi algul.
4. August Kitzbergi draamalooming. “Libahundi” ja “Kauka jumala” analüüs.
5. Betti Alveri looming. 1 luuletus peast.
6. Eduard Vilde looming. “Pisuhänna” ja “Mäeküla piimamehe” analüüs.
7. Fjodor Dostojevski elu ja looming. Valikteose analüüs.
8. Juhan Liivi elu ja looming. 1 luuletus peast.
9. Lev Tolstoi looming. “Anna Karenina” analüüs.
10. Henrik Visnapuu looming. 1 luuletus peast.
11. Heiti Talviku elu ja looming. 1 luuletus peast.
12. Anton Tšehhovi elu ja looming. 2 novelli analüüs.
13. Marie Underi looming. 1 luuletus peast.
14. Eepika olemus. Romaan, selle liigid ja näited.
15. Ernest Hemingway elu ja looming. “Kellele lüüakse hingekella” analüüs.
16. E. M. Remarque`i looming. “Triumfikaare” analüüs.
17. A.H. Tammsaare elu ja looming.
18. “Kõrboja peremehe” ja “Tõe ja õiguse” analüüs.
19. Kirjanduslikud voolud ja suunad, “ismid”.
20. August Gailiti looming. “Toomas Nipernaadi” või "Ekke Moori" analüüs.
21. Dramaatika olemus.22. Lüürika olemus.
23. Eesti kirjandus- ja kultuurielu 20. saj esimesel poolel.
24. Friedebert Tuglase elu ja looming. 2 novelli analüüs.
25. A. S. Puškini elu ja looming. “Jevgeni Onegini” analüüs.
26. August Mälgu looming. 1 rannatriloogia romaani analüüs.
27. A. S. Exupery looming. “Väikese printsi” analüüs.
28. Gustav Suitsu elu ja looming. 1 luuletus peast.
29. Peet Vallaku elu ja looming. 1 novelli analüüs.
30. Stendhali elu ja looming. "Punase ja musta" analüüs.
31. Flaubert´i elu ja looming. "Madame Bovary" analüüs.
32. Vabalt valitud küsimus (tingimusel, kui seda samal ajal ei vastata või ette ei valmistata).

No comments: