Sunday, November 23, 2008

"Tõde ja õigus" I osa

VÕITLUS MAAGA
Kirjeldage Vargamäed sellisena, nagu Andres Paas ta eest leidis.
Missuguste kaalutlustega ostis Andres Vargamäe?
Missugused olid tema lähemad ja kaugemad kavatsused Vargamäe suhtes?
Jälgige Andrese võitlust maaaga, tema saavutusi ja ebaõnnestumisi talu rajamisel, töörõõme ja muresid.
Kirjeldage Andrese tegevust ja saavutusi esimese aasta kevadel, suvel, sügisel, talvel. Missuguseks kujuneb kokkuvõte tööst ligi 10 aastase rähklemise järel? Paarikümne aasta möödudes?
Tehke kokkuvõte maa vastupanujõust tema harijale.
Leidke poeetilisi kujundeid, millega A. H Tammsaare seda vastupanujõudu iseloomustab.
Milles näeb Andres lahendus võitluses soomaastikuga?
Miks ei asu ta oma unistust teostama?
Leidke kõik tegurid, mis mõjusid ebasoodsalt Andrese unistuste realiseerimisele.

INIMESTEVAHELISED SUHTED
Jälgige inimesevahelisi suhteid, eriti Andrese vastuolusid Pearuga.
Miks ebaõnnestus koostöö Pearuga?
Kuidas oli Pearu omandanud talu?
Missuguseks oli kujunenud tema suhtumine maaharimisse võrreldees Andresega?
Kelle eeskuju jälgis Pearu?
Mis oli veel naabrivahelise salavimma põhjuseks?
Kuidas oli Pearu kohelnud eelmisi peremehi?
Missugused Pearu iseloomujooned tegid koostöö temaga eriti raskeks?
Miks ei õnnestunud Andresel alusatada koostööd maaparandamisel ka tesite naabritega?

PEREKONNAELU
Iseloomustage Andrese ja Krõõda abielu.
Missugust osa etendasid Andrese elus töörõõmud ja tuleviku lootused abielu vältel Krõõdaga?Kuidas jagunes töökoorem?
Missugused tõsiasjad saavad Andresele selgeks alles pärast Krõõda surma?
Miks tütarde sünd valmistas vanematele tuska?
Millest leiti lohutust?
Iseloomustage Andrese ja Krõõda abielu usaldussuhete seisukohalt.
Iseloomustage Andrese abielu Mariga.
Missugused olukorrad määrasid Andrese ja Mari abielu?
Miks ei kujunenud see abielu õnnelikuks?
Mis suhtes valmistas abielu Andresele eriti ränga pettumuse?
Iseloomustage Mari muresid ja hingepiinu. Millest need tulenesid?
Iseloomustage Pearu abielu oma "lambasihvriga".

No comments: