Friday, September 18, 2009

Meedia KT ettevalmistuseks 8. klassile

 • Meedia olemus – pead teadma mõiste definitsiooni, meedia funktsiooni, pisut meedia ajalugu (õp lk 266-268)
 • Meediažanrid (õpikust lk 265 + vihikust skeem)
 • Ajaleht – pead teadma ülesehitust ja valmimisprotsessi (vih, TV lk 88-89, õp lk 276)
 • Raadio – pead teadma raadio rolli teiste meediakanalite seas, selle omapära, erinevusi (õp lk 280-281)
 • Televisioon – pead teadma TV rolli teiste meediakanalite seas, omapära, erinevusi (õp lk 287-289)
 • Pead teadma järgmisi ajalehežanre lähemalt: uudis, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž (õp lk 268-269, 271)
 • Pead oskama võrrelda erinevate meediakanalite (kirjutav press, raadio, TV, Internet) žanre (nt võin küsida, mis vahe on ajalehe- ja raadiouudisel, võrdle tele- ja raadiointervjuud jne jne)
 • Pead oskama nimetada olulisemaid Eesti meediaväljaandeid ja tele- , raadiojaamu
 • Ajakirjanduseetika põhimõtted (vihikukonspekt - kes puudus, otsib selle materjali endale ise!)
 • Demagoogiavõtted (vihikukonspekt)
 • Reklaami keel ja võtted (vihikukonspekt)

Soovitan võtta aega ja proovida vastata õpikus esitatud küsimustele kogu peatüki vältel, sirvi ka neid õpikutekste põgusalt, mida me ei käsitlenud, abiks on ikka. Kõige tähtsam on muidugi see, et Sa oskaksid ise mõelda, sest faktiteadmised mind niivõrd palju ei huvita (teiste sõnadega: need saaks iga saamatu ja laisk kusagilt maha ka kirjutada ja kasu poleks kõige vähematki). Ma tahan näha, et Sa oskad arutleda, põhjendada ja asju laialt näha. Jõudu!

No comments: