Tuesday, September 21, 2010

Leksika KT kordamiseks 10.b klassile

Keele funktsioonid üldiselt (õpikust lk 10-13)
Keele tasandid, keelesüsteem (õpikust lk 13-16 + vih skeem)


* Sünonüümid > mõiste ja näited; sünonüümkond, dominantsõna
* Homonüümid > mõiste ja näited; täielikud ja osalised homonüümid (täielikud siis, kui langevad kõikides vormides kokku, osalised siis, kui sõnaliik pole oluline, nt tigu:teo ja tegu:teo); homograaf, homofoon
* Antonüümid > mõiste ja näited
* Paronüümid > mõiste ja sõnarühmade tähendused (enne-ennem; järgi-järel; õieti-õigesti; vahel-vahest-vast; enamik-enamus)
* Polüseemid > mõiste ja näited
* Metafoor > mõiste ja näited; surnud metafoor, mis ülesanne on metafooril?
* Fraseoloogia > fraseoloogia ja fraseologism; mõiste ja näited (küsin ka neid fraseologisme, millest küll tunnis ei rääkinud, aga mida 10. klassi õpilane peaks varasemast kogemusest teadma)
- Kust pärineb palju rahvusvahelisi fraseologisme, miks? Too näiteid.
- Miks on fraseologisme raske teistesse keeltesse tõlkida?
- Miks öeldakse, et fraseoloogias avaldub keele omapärane värv, mõnu ja mahlakus?

Ole valmis loomingulisteks ülesanneteks (nt tabavate metafooride väljamõtlemine vmt), aga selle juures eeldan ikkagi teoreetilise tausta tundmist.

Materjali:
· Vihikust konspekt, õpikust lk 17-22 + TV harjutused
· http://www.eki.ee/books/ekkr/ > siit vasakult veerust leksikoloogia ja edasi leksikaalsed suhted. Põhimõtteliselt sama jutt, mis tunnis räägitud, hea ülekordamiseks lugeda.

Jõudu õppimisel!

No comments: