Sunday, September 12, 2010

Näpunäiteid retsensiooni kirjutamiseks

Milleks arvustus?
Inimesel tekib arvamus kõige kohta, millega ta kokku puutub. Arvamust saab väljendada näoilmega, välise olekuga, kuid põhjalikuma seisukoha avaldamiseks tuleb appi võtta sõnad. Kui kellelegi meeldib mõni raamat, film või teatrietendus, siis mõtleb ta sellest, tahab oma muljeid jagada ka teistega - kõike eelnevat võibki nimetada arvustamiseks. Iga teatrikülastaja tegeleb etenduse ajal ja pärast etendust oma mõtetes arvustamisega.
Teatriarvustus on tavaliselt ühe lavastuse kohta kirjutatud arvamuslugu. Teatriarvustused ilmuvad päeva- ja nädalalehtedes, kultuuriajakirjades ning nende eesmärk on põhjalikult analüüsida ja tõlgendada mõnd etendust. Kõige sagedamini on arvustajateks teatrikriitikud ja kirjanikud, sest nad on kursis teatrielus toimuvaga. Arvustus aitab teatrietendusi mõista ja uusi huvitavaid seoseid esile tuua.
Näpunäiteid arvustuse kirjutamiseks
  • Arvustuse alguses märgi omaette lõigus ära olulisemad andmed etenduse kohta: näidendi autor, lavastaja, näitlejad ja kunstnikud, esietenduse aeg ja koht.
  • Sissejuhatava lõiguga tekita lugejas huvi, tuues etendusest esile midagi erilist ja meeldejäävat (oluline probleemistik, ebatavaline mängukoht, head näitlejatööd, teatri väljendusvahendite meisterlik kasutamine jne).
  • Arvustuse põhiosas analüüsi etenduse erinevaid väljendusvahendeid: etenduse aluseks olev lugu, näitlejatööd, kunstnikutöö, helikujundus jne. Samuti esita oma tõlgendus nähtust, too esile probleemid, millele etendus mõtlema paneb.
  • Kokkuvõttes anna hinnang etendusele tervikuna.
  • Pane arvustusele huvitav ja lugemakutsuv pealkiri.

(Veronika Kivisilla, Priit Ratassepp, Jürgen Rooste "Labürint II. Kirjanduse õpik 8. klassile". Avita 2007.)

No comments: