Friday, September 24, 2010

Rahvaluule KT kordamiseks 7. klassile

*rahvaluule tabel- õp lk 5 ja vt ka vihikust (tabel peab olema peas!!)
*rahvaluule olemus- õp lk 6
*rahvalaulud- õp lk 6-9 (mõisted algriim ja mõtteriim)
*rahvajutud- õp lk 14-18 (muinasjutt, muistend, pajatus, naljand- kõigi kohta pead teadma, mis nad on; muinasjuttude rändamisest samuti); õp lk 12 .
*rahvaluule lühivormid- õp lk 37-39 (vanasõna, kõnekäänd, mõistatus, kild, aforism; tänapäeva mõistatused õp lk 39)
- Tuleta meelde ka eelmistel aastatel õpitu. Ära unusta õppimise juures lugeda/korrata näiteid (tekstid õpikust).
- Kindlasti pead teadma, et rahvaluule on ka tänapäeval täiesti olemas. Töös pead oskama tuua näiteid tänapäevase rahvaluule kohta. Selleks võid juba eelnevalt kirja panna mõned tänapäevase folkloori näited (oma klassist, sõpradelt, kodust jm). Vt vih näiteid, millest tunnis rääkisime.
EDU ÕPPIMISEL!

No comments: