Wednesday, November 3, 2010

Keskaja ja renessansi KT kordamiseks 10. klassile

· Keskaja ajaline piiritlus
· Iiri saagad
· Islandi eepika
· Anglosaksi eepos „Beowulf“
· Kangelaslaulud, rahvuseeposed
· Kangelaslaule ühendavad jooned
· Kangelaslaule eristavad jooned
· Milliseid inimlikke omadusi väärtustatakse keskaegsetes kangelaseepostes?
· Kurtuaasse kirjanduse olemus, teemad, motiivid
· Rüütliromaani olemus
· Trubaduurid, truväärid
· Naise roll rüütlikirjanduse kontekstis
· Vagandid
· „Rebaseromaan“
· keskaegse dramaatika olemus, žanrid
· renessansi mõiste, olemus
· humanismi mõiste, olemus
· Dante Alighieri
· „uus mahe stiil“
· „Jumaliku komöödia“ allegoorilisus, sümboolsus
· „Jumaliku komöödia“ ülesehitus
· Dante sõnum inimkonnale
· Francesco Petrarca
· Sonett
· Giovanni Boccaccio
· Novelli kujunemine
· „Dekameroni“ põhiprobleemid
· „Dekameroni“ tähtsus kirjandusloos
· Milles avaldub Boccaccio loomingu humanistlik iseloom?
· Põhjenda, et „Dekameron“ on „inimlik komöödia“
· Humanistlik esseistika
· „Utoopia“
· Rabelais´ „Gargantua ja Pantagruel“
· Pikareskne romaan
· Cervantes
· „Don Quijote“ olemus, temaatika
· „Don Quijote“ tähtsus kirjandus- ja kultuuriloos
· Võrdle keskaja ja renessansi kirjandust
· Miks seda kõike vaja teada on??

Materjal:
  • tunnikonspekt
  • G. Boccaccio „Dekameron“
  • „Maailmakirjandus. Antiikajast valgustuseni“ Keskkooliõpik. Koolibri 2001.
  • „Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss“ Gümnaasiumiõpik. Avita 2004

    Edu õppimisel!

No comments: