Wednesday, November 3, 2010

Luule KT kordamiseks 7. klassile

Kontrolltöös pead teadma:
· luuležanre õp lk 45 ja lk 59-66 igaühest eraldi (haiku, ood, pastoraal, poeem, ballaad, sonett)
· luule vormivõtted (kõik mõisted õp lk 49-50) + piltluuletus
· luule stiilikujundid (õp lk 51-52) + vihikust skeem

Töös pead oskama:
· arutleda luule olemuse üle (miks luulet vaja on, kuidas sellest erinevalt aru saadakse jms)
· määrata konkreetsest luuletusest stiilikujundeid (nt leidma üles epiteete, metafoore, personifikatsioone jt- nii nagu eelmise veerandi lõpus tegime)
· võrrelda luuležanre omavahel (nt mis vahe on ballaadil ja sonetil jne)
· kirjutada ise haikut ja piltluuletust
. pead oskama nimetada vähemalt 10 Eesti luuletajat

No comments: