Wednesday, November 10, 2010

Rahvusliku ärkamisaja kirjanduse ja kultuuri KT kordamiseks 9. klassile

 • rahvusliku ärkamisaja mõiste
 • rahvusliku ärkamisaja ajaline piiritlus
 • J. V. Jannseni tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos
 • Perno Postimehe olulisus
 • L. Koidula tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos
 • Koidula isamaaluule
 • Koidula "Säärase mulgi" tähtsus eesti kultuuriloos
 • C. R. Jakobsoni tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos (hariduses, poliitikas, ajakirjanduselus)
 • Jakobsoni 3 isamaakõnet
 • J. Hurda tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos
 • F. R. Faehlmanni tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos
 • Faehlmanni töö eesti rahvaluule kogumisel
 • F. R. Kreutzwaldi tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos
 • "Kalevipoeg"
 • "Eesti rahva ennemuistsed jutud"
 • Eesti Aleksandrikool
 • Eesti Kirjameeste Selts
 • Vanemuise laulu- ja mänguselts
 • Eesti hümni saamisloost
 • I üldlaulupidu
 • venestamine
 • Eduard Bornhöhe "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad" kui romantismiteos

MÕISTED

 • eepos
 • muinasjutt
 • muistend
 • kõne
 • jant
 • satiir

Materjali saad järgmistest õpikutest:

 • Märt Hennoste "Väike eesti kirjanduslugu". Tallinn: Koolibri, 1997.
 • Priit Ratassepp, Kirsi Rannaste, Karl Martin Sinijärv "Labürint III". Tallinn: Avita, 2008.
 • Anne Nahkur, Maie Sokk "Sõna lugu". Tallinn: Koolibri, 2003.

No comments: