Saturday, November 15, 2008

9. kl kirjanduse KT kordamiseks

Eesti vanem kirjandus
Üldine ülevaade vanimast kirjandusest (õp lk 40-41 + vih)
Läti Henriku kroonika (õp lk 42 + vih)
Esimene eestikeelne piibel, piibli 10 käsku (õp lk 47-48 + vih)
Esimene eestikeelne raamat - katekismus (vih konspekt)
Otto Wilhelm Masing, tema tähtsus eesti kultuuriloos (õp lk 53-54)
Kristjan Jaak Peterson (vt 8. kl kirjanduse konspekti)

Rahvuslik ärkamisaeg
Üldine ülevaade rahvuslikust ärkamisajast (õp lk 66-68 + ülevaade siinsamas blogis)
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kultuurilooline panus (vih konspekt + õp lk 83)
Lydia Koidula (vih konspekt)
Carl Robert Jakobsoni Sakala ja 3 isamaakõnet (vih + õp lk 77-79)
Eduard Bornhöhe "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad" (vih konspekt + loetud teos)
romantism eesti kirjanduses - nt Bornhöhe, Koidula. Tuleta meelde romantismi tunnused (vt 8. kl kirjanduse konspektist)
Eesti Aleksandrikool
Eesti Kirjameeste Selts
Rahvusliku ärkamisaja olulisemad sündmused (siin võta appi ka ajaloos õpitud teadmised)
Rahvusliku ärkamisaja varjuküljed (Jannseni ja jakobsoni vastuolud)


Soovitan kõik teadmised mõistekaardile kanda ning seoste abil endale asi selgeks teha. Algus on Sul juba tehtud, nüüd pead veel veidi täiendama. Alati tuleb kasuks, kui Sa kellegagi koos õpid.
Jõudu!Abistavaid küsimusi
1. Mida tähendab luulerida "kiri algab kirikust" eesti kultuuriloo seisukohalt?
2. Mis on kroonika?
3. Mis sajandil on kirjutatud Läti Henriku kroonika?
4. Mis on Maarjamaa?
5. Mis on katekismus?
6. Mis on esimene eestikeelne raamat, kes on selle autorid ja millal see ilmus?
7. Kes oli piibli tõlkimisel eestvedajaks?
8. Mis aastal ilmus esmakordselt eestikeelne piibel?
9. Millest piibel koosneb?
10. Nimeta O. W. Masingu raamatuid ja ajalehti!
11. Mille poolest oli K. J. Peterson tähtis?
12. Mis on ood?
13. Mis on pastoraal?
14. Mis on Kr. J. Petersoni tähtsaim teos?
15. Nimeta Kr. J. Petrsoni luuletusi!
16. Mis on müüt?
17. Nimeta FR. R. Faehlmanni müüte!
18. Mis ajalehte andis välja J. V. Jannsen?
19. Nimeta FR. R. Kreutzwaldi kaks tähtsaimat teost!
20. Millal ilmus "Kalevipoeg"?
21. Mis on eepos?
22. Nimeta rahvaste eeposi!
23. Mis on muinasjutt?
24. Nimeta L. Koidula luulekogusid ja luuletusi!
25. Mis teemadel rääkis C. R. Jakobson oma kõnedes?
26. Nimeta Ed. Bornhöhe teoseid!

No comments: